Kurzy, konference 2024

Hutní a průmyslová analytika 2024, mezinárodní konference, 17. - 19. 4. 2024, lázně Darkov, Karviná, CZ

(Odborný garant: Ing. Krucinová, Ing. Helán – 2 THETA ASE, s.r.o., Český Těšín, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves, Dr. Inž. Michal Kubecki - Sieč Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metalurgii Želaza im. Stanislawa Staszica Gliwice)
HA24_CZ_1CIRKULAR.pdf HA24_CZ_1CIRKULÁŘ.pdf 
HA24_CZ_Prihlaska.doc HA24_CZ_PŘIHLÁŠKA.doc 
HA24_POZFIRMY.doc HA24_POZFIRMY.doc 
HA24_SK_Prihlaska.doc HA24_SK_PŘIHLÁŠKA.doc 
HA24_PL_1KOMUNIKATA.pdf HA24_PL_1KOMUNIKATA.pdf 
HA24_PL_Zgloszenie.doc HA24_PL_ZGLOSZENIE.doc 

Odběry vzorků, kurz, 09. -12. 9.  2024, Lednice, jižní Morava 

(Odborný garant: prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Dr. Ing. Richard Koplík – VŠCHT Praha, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

Organická analýza, kurz, 07.- 09.10. 2024, Lednice, jižní Morava  

(Odborný garant: prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita, doc. Česla – Univerzita Pardubice)


 

Naše vlajkové lodě

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza

EA303A.jpg

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza pro analýzu ionogenních látek ve vodách, zemědělství, potravinách, klinických materiálech ...

 

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

 

Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

 

Novinky

Organická analýza

Organick___anal__za.png

Vyšla nová kniha "ORGANICKÁ ANALÝZA" , 450 stran.

 KNIH22_Organicka_analyza.pdf KNIH22_Organicka_analyza.pdf 

 

Přenosný analyzátor stopových prvků

       Analyz__tor.png

Přenosný coulometrický analyzátor je určen pro stanovení vitamínu C, jodu a dalších látek v nápojích a potravinách. Stanovení těžkých kovů  a aniontů ve vodách. Stanovení kyselin a zásad, rozpuštěného kyslíku, stanovení hydrazinu v sekundárním okruhu jaderné elektrárny.