Kurzy, konference 2023

Hutní a průmyslová analytika 2023, mezinárodní konference,
 24. - 26. 4. 2023,  Ustroň, Polsko

(Odborný garant: Dr. Inž. Michal Kubecki - Sieč Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metalurgii Želaza im. Stanislawa Staszica Gliwice, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves, Ing. Helán – 2 THETA ASE, s.r.o., Český Těšín)

HA23_1CIRKULAR_CR.pdf HA23_1Cirkulář_CZ

HA23_CZ_PRIHLASKA.doc HA23_Přihláška_CZ 
HA23_POZFIRMY.doc HA23_Pozvánka firmy_CZ

HA23_SK_PRIHLASKA.doc HA23_Přihláška_SK

KAH23_Komunikat1.pdf HA23_Cirkulář_PL

KAHiP23_zgloszenie.pdf HA23_Pozvánka_PL


 Odběry vzorků, kurz, 4. - 7. 9. 2023, Lednice

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,
  prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

Analýza anorganických látek, kurz, 9. - 11. 10. 2023, Lednice

(Odborný garant: prof. Kanický - Masarykova univerzita v Brně, doc. Tomášek – VŠB -TU Ostrava, doc. Dočekal - Ústav analytické chemie AVČR Brno)

 


 

Naše vlajkové lodě

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza

EA303A.jpg

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza pro analýzu ionogenních látek ve vodách, zemědělství, potravinách, klinických materiálech ...

 

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

 

Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

 

Novinky

Organická analýza

Organick___anal__za.png

Vyšla nová kniha "ORGANICKÁ ANALÝZA" , 450 stran.

 KNIH22_Organicka_analyza.pdf KNIH22_Organicka_analyza.pdf 

 

Přenosný analyzátor stopových prvků

       Analyz__tor.png

Přenosný coulometrický analyzátor je určen pro stanovení vitamínu C, jodu a dalších látek v nápojích a potravinách. Stanovení těžkých kovů  a aniontů ve vodách. Stanovení kyselin a zásad, rozpuštěného kyslíku, stanovení hydrazinu v sekundárním okruhu jaderné elektrárny.