Kurzy, konference 2023 - 2024

 Odběry vzorků, kurz, 4. - 7. 9. 2023, Lednice

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,
  prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

ODBERY_23_Cirkular_2_THETA.pdf ODBĚRY_23_Cirkulář_2_THETA.pdf 
ODBERY_23_CZ_PRIHLASKA.doc ODBĚRY_23_CZ_Přihláška.doc 
ODBERY_23_EUR_PRIHLASKA.doc ODBĚRY_23_EUR_Přihláška.doc 
ODBERY_23_FIRMY.doc ODBĚRY_23_FIRMY_Přihláška.doc 


Analýza anorganických látek, kurz, 9. - 11. 10. 2023, Lednice

(Odborný garant: prof. Ing. Petr Praus, Ph.D. - Vysoká škola báňská – TU Ostrava,
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - Masarykova univerzita Brno , 
prof. Ing. Jan Kučera, CSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR Řež, 
doc. Ing. Vladimír Tomášek, CSc.  - Vysoká škola báňská – TU Ostrava)                      

 

Hutní a průmyslová analytika 2024, mezinárodní konference, 15. - 17. 4. 2024, CZ - PLÁN

(Odborný garant: Ing. Krucinová – 2 THETA ASE, s.r.o., Český Těšín, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves, Dr. Inž. Michal Kubecki - Sieč Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metalurgii Želaza im. Stanislawa Staszica Gliwice)


 

Naše vlajkové lodě

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza

EA303A.jpg

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza pro analýzu ionogenních látek ve vodách, zemědělství, potravinách, klinických materiálech ...

 

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

 

Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

 

Novinky

Organická analýza

Organick___anal__za.png

Vyšla nová kniha "ORGANICKÁ ANALÝZA" , 450 stran.

 KNIH22_Organicka_analyza.pdf KNIH22_Organicka_analyza.pdf 

 

Přenosný analyzátor stopových prvků

       Analyz__tor.png

Přenosný coulometrický analyzátor je určen pro stanovení vitamínu C, jodu a dalších látek v nápojích a potravinách. Stanovení těžkých kovů  a aniontů ve vodách. Stanovení kyselin a zásad, rozpuštěného kyslíku, stanovení hydrazinu v sekundárním okruhu jaderné elektrárny.