Projekt: Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy

logo.jpg

Název projektu: Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy.

Příjemce podpory: 2 THETA ASE s.r.o.

Hlavním cílem projektu je rozvoj nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji vytvořením a inovací vzdělávacích modulů pro pracovníky laboratoří chemické analýzy včetně pracovníků odpovědných za odběr vzorků.

Více o projektu zde: Info_grant.pdf Info_grant.pdf (268,14 KB)

Výstupem projektu jsou 3 vzdělávací moduly:

Zásady a možnosti analýzy anorganických látek

IMG_9075.JPG

IMG_8990.JPG

IMG_9060.JPG

IMG_9007.JPG

Ve dnech 16. - 19. 6. 2014 na Žermanické přehradě proběhl kurz "Zásady a možnosti analýzy anorganických látek". Děkujeme všem zúčastněným.

Analýza organických látek

IMG_9567.JPG

IMG_9524.JPG

IMG_9548.JPG

IMG_9520.JPG

Ve dnech 13. - 16. 10. 2014 jsme zorganizovali v Českém Těšíně kurz "Analýza organických látek". Děkujeme za Vaši účast.

Vzorkování

Kurz proběhne 18. - 21. května 2015 na Žermanické přehradě.

 

K výše uvedeným vzdělávacím modulům bude vytvořeno 5 nových učebních textů pro cílovou skupinu. V rámci realizace projektu budou nové produkty v pilotním ověření odzkoušeny a bude zjištěna a vyhodnocena zpětná vazba od účastníků pilotního ověření formou dotazníků.

Nahoru