Laboratorní přístroje

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

 

Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

 

Spektrofotometry

obr.media_1.JPG

V naší nabídce naleznete spektrofotometry firmy Marcel.

 

Plamenové fotometry

plamenak_1.JPG

Emisní plamenné fotometry jsou oblíbeny v laboratořích klinické biochemie, laboratořích v zemědělství i průmyslu pro svou jednoduchou obsluhu a nízké pořizovací i provozní náklady. V současnosti získaly na významu jako vhodný doplněk ke coulometrickým analyzátorům stopových prvků EcaFlow, jejichž možnosti rozšiřují.

 

pH-metry, konduktometry

Dále nabízíme zařízení pro kontrolu a měření.

 

Analyzátory halogenů a síry AOX/EOX

AOX_1.JPG

V posledním desetiletí patří skupinové parametry organicky vázaných halogenů
k nejsledovanějším ukazatelům při analýze vzorků životního prostředí.

Ve prospěch těchto skupinových ukazatelů hovoří jednak neustále narůstající počet individuálních halogenovaných sloučenin, které by měly být v životním prostředí sledovány, a jednak relativní rychlost, jednoduchost a velmi dobrá reprodukovatelnost celého analytického stanoveni.

Odlišné separační postupy organických halogenovaných látek z vody (případně ze zeminy, kalu, sedimentu a odpadu) daly vznik uzančním parametrům:

AOX - org. vázané halogeny adsorbovatelné na aktivní uhlí

EOX - org. vázané halogeny extrahovatelné hexanem ( popř. petroléterem, acetonem)       

POX - těkavé org. vázané halogeny uvolnitelné z vody (případně suspenze) při 60°C

VOX - těkavé ory. vázané halogeny uvolnitelné z vody při 95 °C a sorbovaně na tenaX

TX - veškeré, tj. organicky i anorg. vázané halogeny

 

Kryoskopy, refraktometry

V naší nabídce nechybí ani kryoskop a refraktometry.

 

Analyzátor kovových povlaků

EcaLayer_1.JPG

Analyzátor EcaLayer.

 

Nahoru