Semináře, konference, kurzy

Připravujeme pro Vás řadu odborných a vzdělávacích akcí. Některé z nich se konají každoročně, některé s víceletým intervalem. Každoroční akce jsou označeny písmenem K v závorce za názvem, u akcí s dvou nebo tříletým intervalem je uveden rok, kdy se budou konat, u akcí, které se budou konat později než za 2 roky, je písmeno P.

Na přiloženém odpovědním lístku označte akce, na které chcete dostávat mailem pozvánky a odpovědní lístek nám zašlete na naši adresu 2theta@2theta.cz.

 

Aktuální plánované akce pro rok 2023

Seminare23_2_THETA_aktualni_plan.pdf Seminaře 23_2_THETA_aktuálni_plán.pdf 

 


Nahoru