Spotřební materiály pro AAS, UV-VIS a IČ

Příslušenství pro AAS

Pro různé typy atomových absorpčních spektrometrů dodáváme výbojky s dutou katodou. grafitové kyvety, křemenné součásti hydridového systému, nádobky do autosamplérů, modifikátory matrice.

Příslušenství pro UV-VIS, NIR a IR (IČ) spektrometry

Různé typy křemenných nebo skleněných kyvet.

Více informací naleznete zde zde (72,04 KB).

 

 

Nahoru