Tavičky

Slouží pro přípravu boritanových perel pro rentgenofluorescenční analýzu nebo pro předvádění těžko rozpustných, zpravidla anorganických vzorků do roztoku.

Vzorek je zahříván v Pt kelímku se směsí boritanů sodíku nebo lithia, tavenina je odlita do předehřáté Pt misky (perla pro XRF) nebo nalita do zředěné HCl (roztok).

Tavičky plynové - kelímek je zahříván řízeným plynovým plamenem, tavit seVULCAN.JPG mohou až čtyři vzorky najednou. Odlévání na misky nebo do kádinek s kyselinou se provádí automaticky.  

 Podrobnosti se dovíte v prospektu prospektu (131,99 KB).

 

 

 

 

Nahoru