Laboratorní termostaty

ST2_1.JPG

Termostatické skříně jsou zařízení umožňující udržování teploty nezávisle na teplotě okolí (jou vybaveny topným a chladícím systémem), v maximálním rozsahu +3 ... +70 stupňů Celsia

Skříňové termostaty jsou vhodné k pěstování mikroorganismů a rostlin při specifických teplotách, stanovení BSK (Biochemická spotřeba kyslíku). Uchovávání kapalin a jiných vzorků pro chemicko-fyzikální analýzy a mikrobiologický výzkum. 

Díky fotoperiodové (FOT) a fytotronové (FYT) funkci je možno v termostatických skříních a chladicích inkubátorech simulovat den a noc. Základní rozdíl mezi funkcí FOT a FYT je následující: v prvním případě lze v rámci programu světlo pouze zapnout a vypnout, ve druhém je možno navíc nastavit jeho intenzitu.   


Více informací naleznete zde:

 ST_termostaty_2022.pdf ST_Termostaty.pdf 

 Laboratorni_pristroje_s_FYTOTRONEM_2022.pdf ST_Termostaty s Fytotronem.pdf 

 Laboratorni_pristroje_s_FOTOPERIODOU_2022.pdf ST_Termostaty s_Fotoperiodou.pdf  

 ST_BD_Termostaticke_skrine_k_BSK_2022.pdf ST_BD_Termostaty_k_BSK.pdf 

 

Možnosti programování:

    Ovladac_SMART_PRO_2022.pdf Ovládač_SMART_PRO.pdf 

Nahoru