Sborníky z kurzů

Tyto publikace mají charakter učebnice, jsou poskytovány účastníkům periodicky organizovaných kurzů. Jejich osnovou je vždy: příprava vzorků pro jednotlivé techniky – fyzikální a chemické základy – instrumentace – metodika – aplikace metod.

Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, 1994 (Postavení OES/ICP - fyzikální základy - zavádění vzorků do plazmatu - monochromatizace a detekce záření - zpracování anal. signálu - kalibrace - aplikace metody - referenční materiály), 230 stran

Odběry vzorků, 2006, 381 stran, ISBN: 80-86380-33-5

Automatická spektrometrie, 2007 , 648 stran, 2 svazky, ISBN 978-80-86380-39-1

Atomová absorpční spektrometrie, 2003 (Fyzikální základy-instrumentace-metodika-př aplikací-přípr. vzorků) 170 stran, ISBN 80-86380-16-5

Rentgenová spektrometrie, 2005
(Fyzikální základy - instrumentace - WDXRF a EDXRF - metodika - příprava vzorků - hodnocení výsledků), 289 stran, ISBN 80-86380-17-3

Elektroanalytické metody, 2001 (Základní pojmy elektroanalytické chemie, potenciometrie, voltametrie, coulometrie, průtokové metody, elektrolytická konduktivita, elektromigrační metody – zónová elektroforéza, izotachoforéza, micelární elektrokinetická chromatografie), 310 stran, ISBN 80-86380-07-6

Analýza organických látek, 2005
(Příprava vzorků, základy, instrumentace, metodika a aplikace metod: separačních -GC,LC,SFC..., elektrochemických a kombinovaných - CE, ITP, voltametrie, spektrálních - UV-VIS, NMR ...), 503 stran, ISBN 80-86380-29-7

Nahoru