Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

Stanovení stopových i vyšších koncentrací těžkých kovů v různých vzorcích. Stanovení halogenidů a dalších aniontů (ClO2- a BrO3-) , kyselin, zásad, vitamínu C, komplexotvorných látek, celkového dusíku převedeného na amoniak,  rozpuštěného kyslíku  . . . Speciace. 

EcaFlow využívá principy průtokové elektrochemie, coulometrie a coulometrické titrace. Měření včetně dávkování vzorků je řízeno počítačem a probíhá plně automaticky bez zásahu obsluhy. Podrobnosti se dozvíte v tomto prospektu EcaFlow150GLP.pdf EcaFlow150GLP.pdf

Více zajímavých informací se dozvíte také v přednáškách:

E. Beinrohr, P. Beinrohr, S. Hlubikova: Trace Analysis of Concentrated Sulphuric Acid and Zinc Sulphate by Flow-Through Coulometry Beinrohr_Trace_Analysis.pdf .pdf 

F. Čacho, E. Beinrohr: Automatizované elektroanalytické metódyCacho_Beinrohr_Elektrochemicke_metody.pdf .pdf 

 

Platný ceník spotřebního materiáluCENIK_EcaFlow_2019_spotrebni_material.pdf pdf 

Nahoru