Naše knihy

Kolektiv autorů: Chemical Elements Compendium,
224 stran, ISBN 80-86380-66-7 anotace anotace

E. Beinrohr: Prietokové elektroanalytické metódy v praxi,
120 stran, ISBN 978-80-86380-69-8 Prietokove_analyticke_metody_v_praxi.pdf anotace

E. Plško: Všeobecná analytická chémia,
193 stran, ISBN 978-80-86380-61-2  zde anotace

V. Horálek, J. G. K. Ševčík, E. Čurdová, V. Helán: Vzorkování I - obecné zásadysoučástí je CD, 2010, 151stran, ISBN 978-80-86380-53-7  zde anotace  

B. Kotlík,J. Langhans,P. Bernáth a kol.: Vzorkování II - Životní prostředí, 2016,400 stran, ISBN 978-80-86380-81-0  Anotace_Vzorkovani_II.pdf anotace

Richard Koplík, Šárka Poláková,
Ivo Šrámek, Eva Šviráková a kol.

R. Koplík, Š. Poláková,I. Šrámek, E. Šviráková a kol.: Vzorkování III – Potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání, 2016, 300 stran, ISBN 978-80-86380-80-3 Anotace_Vzorkovani_III.pdf  anotace

J.G.K. Ševčík: Měření a výsledky v analytické chemii, součást je CD,186 stran, ISBN 987-80-86380-48-3         zde anotace

J.G.K. Ševčík: Úvod do ekonomie a řízení laboratoří, 86 stran, ISBN 978- 80-86380-47-6 zde anotace

J.G.K. Ševčík: Grantové financování, 103 stran, ISBN 978-80-86380-57-5  SEVCIK_Grantove_financovani_ANOTACE.pdf anotace 

 V. Fic a kolektiv: Víno - analýza - technologie - gastronomie,
320 stran, ISBN 978-80-86380-77-3 Víno_anotace.pdf anotace

P. Stratil, V. Kubáň: Reaktivní kyslíkové radikály, přírodní antioxidanty a jejich zdravotní účinky, 2018,     280 stran, ISBN 978-80-86380-91-9  Anotace_Reaktivni_kyslikove_radikaly.pdf  anotace

Kolektiv autorů pod vedením V. Kanického, J. Kučery a V. Tomáška: Analýza anorganických látek, 2021,      319 stran, ISBN 978-80-88279-06-8 Anotace_Analyza_anorganickych_latek.pdf anotace

Kolektiv autorů: Analýza anorganických látek - nové směry. Dodatek ke knize Analýza anorganických látek, 2023,70 stran,ISBN 978-80-88279-20-4 Analyza_anorganickych_latek_nove_smery.pdf anotace 

Kolektiv autorů: Organická analýza, 2022, 450 stran, ISBN 978-80-88279-17-4 Anotace_Organicka_analyza.pdf anotace

V. Šefčík, T. Jeřábek a kol.: Management služebhotelnictví a cestovního ruchu, vybrané kapitoly, 2017, 240 stran, ISBN 978-80-86380-84-1 Anotace_Management_sluzeb_hotelnictvi_a_cestovniho_ruchu.pdf anotace

V. Helán: Žít se může, plout se musí. 50 let na řekách, 2019,200 stran,ISBN 978-80-88279-01-3 Anotace_Zit_se_muze_plot_se_musi.pdf anotace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Nahoru