Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

Přípravu vzorků k analýze může velmi usnadnit použití mikrovlnné energie. Mikrovlnný ohřev dramaticky snižuje dobu rozkladu (z hodin na minuty, u nejobtížnějších vzorků z desítek hodin na desítky minut) a umožňuje dosahovat (hlavně v tlakových systémech) téměř dokonalého rozrušení původní matrice - při mineralizaci organických látek na hodnoty pod 2 % zbytkového organického uhlíku. Tato účinnost rozkladu je dána přímou absorpcí mikrovlnné energie vzorkem - nedochází ke zpoždění a ztrátám při vedení tepla, takže požadované teploty (tlaku) je dosaženo velmi rychle; ale také urychlením chemických procesů pohybem polárních částic vyvolaným mikrovlnným polem.

Z prospektů, které si můžete stáhnout se dozvíte více informací o Mineralizatorech Mineralizátorech  a       

3_Mikrovlnne_reaktory.pdf Reaktorech .

Zde si můžete prohlédnout také přednášku Dr. Reszkeho: Microwave Digestion of samples .pdf .pdf .

 

Nahoru