Celkový plán akcí

 Připravujeme pro Vás řadu odborných a vzdělávacích akcí. Některé z nich se konají každoročně, některé s víceletým intervalem. Každoroční akce jsou označeny písmenem K v závorce za názvem, u akcí s dvou nebo tříletým intervalem je uveden rok, kdy se budou konat, u akcí, které se budou konat později než za 2 roky, je písmeno P.

   

Grantové financování (K), kurz, březen, Beskydy
(Odborný garant Prof. Ševčík - Karlova univerzita Praha)

 Řízení a ekonomie vývojových a provozních laboratoří (K), kurz, březen, Beskydy
(Odborný garant Prof. Ševčík - Karlova univerzita Praha)

 Zajištění kvality analytických výsledků (2013), seminář, březen, Beskydy
(Odborný garant Prof. Meloun - Univerzita Pardubice, Ing. Beránek – ČMI Praha, Ing. Klokočníková – Český institut pro akreditaci, o.p.s. Praha)

Hutní a průmyslová analytika (K), mezinárodní konference,duben,střídavě CZ,SK,PL

Mikroelementy (2023), seminář,
(Odborný garant Doc. Koplík – VŠCHT Praha, Dr. Čurdová – Puncovní úřad Praha)

Odběry vzorků (K), kurz, květen, jižní Morava 
(Odborný garant Prof. Leško – VŠB TU Ostrava, Dr. Čurdová – Puncovní úřad Praha, Prof. Ševčík – Karlova univerzita, Dr. Horálek – ÚNMZ Praha)

Anorganická analýza (2023), kurz říjen, Jižní Morava

Anorganická analýza v hutnictví a těžkém průmyslu (P), kurz červen, Těšínsko

Anorganická analýza při kontrole životního prostředí (P), kurz červen, Těšínsko

Organická analýza  (2022), kurz, říjen, jižní Morava  
(Odborný garant Doc. Čáslavský – FCh VUT Brno, Prof. Ševčík – Karlova univerzita, Prof. Hajšlová – VŠCHT Praha, Prof. Jandera – Univerzita Pardubice.)


Příprava a užití referenčních materiálů a mezilaboratorního porovnávání zkoušek (2023), konference s mezinárodní účastí, listopad, Jižni Morava

 

Zde ke stažení "Aktuální plán"
Nahoru