Kurzy, konference 2024

 

Odběry vzorků, kurz, 09. -12. 9.  2024, Lednice, jižní Morava 

(Odborný garant: prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Dr. Ing. Richard Koplík – VŠCHT Praha, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

ODBERY_24_Cirkular_2_THETA.pdf ODBĚRY_24_Cirkulář_2_THETA
ODBERY_24_CZ_PRIHLASKA.doc 
ODBĚRY
_24_CZ_Přihláška
ODBERY_24_EUR_PRIHLASKA.doc ODBĚRY_24_EUR_Přihláška
ODBERY_24_FIRMY.doc ODBĚRY_24_FIRMY

Organická analýza, kurz, 07.- 09.10. 2024, Lednice, jižní Morava  

(Odborný garant: prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita, doc. Česla – Univerzita Pardubice)

 
 Nahoru