Kurzy, konference 2023

 

Hutní a průmyslová analytika 2023, mezinárodní konference,
 24. - 26. 4. 2023,  Ustroň, Polsko

(Odborný garant: Dr. Inž. Michal Kubecki - Sieč Badawcza Lukasiewicz - Instytut Metalurgii Želaza im. Stanislawa Staszica Gliwice, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves, Ing. Helán – 2 THETA ASE, s.r.o., Český Těšín)

 Odběry vzorků, kurz, 4. - 7. 9. 2023, Lednice

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,
  prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

Analýza anorganických látek, kurz, 9. - 11. 10. 2023, Lednice

(Odborný garant: prof. Kanický - Masarykova univerzita v Brně, doc. Tomášek – VŠB -TU Ostrava, doc. Dočekal - Ústav analytické chemie AVČR Brno)

 


 
 Nahoru