Homogenizátory

H_500_1_1.jpg

Laboratorní homogenizátor H 500 s mikroprocesorovým řízením rychlosti a času práce homogenizátoru.

Laboratorní homogenizátor H 500 je určen pro homogenizaci, emulgaci, a další činnost spojenou s přípravou vzorků pro analýzu ve fyzikálních, chemických, farmakologických a dalších laboratořích jak výzkumných, tak průmyslových .

Homogenizator_H_500.pdf Homogenizator_H_500.pdf (50,35 KB)

Nahoru