Sborníky z konferencí a seminářů

Sborníky, které jsou vydávány u příležitosti konání konferencí a seminářů organizovaných nebo spoluorganizovaných naší firmou. Sborník je tvořen příspěvky různých autorů v širokém rozsahu laboratorní problematiky, které jsou na semináři předneseny. Neprovádí se reedice.

Pokyny pro autory: Pokyny autorům Pokyny autorům

Analýza organických látek v životním prostředí, 2000
(Obecné otázky analýzy organických polutantů, metody přípravy vz., chromatografické metody, elektroanalytické a elektroseparační metody, spektrometrické metody, hodnocení a prezentace výsledků)200 stran, ISBN 80-86380-05-X

Analýza organických látek v životním prostředí, 2002, 200 stran, ISBN 80-86380-12-2

Analýza organických látek v životním prostředí, 2004, 160 stran, ISBN 80-86380-25-4

Analýza organických látek v životním prostředí, 2006, 143 stran, ISBN 80-86380-36-X

Analýzy organických látek v životním prostředí,2008 252 stran, ISBN 978-80-86380-45-2

Anorganická analýza v životním prostředí, 1999 (Systémy kontroly ŽP - metody spektrální: ICP a ICP-MS, AAS, XRF, FTIR - elektrochemické: coulometrie, polarografie, - separační: kapilární elektroforéza, izotachoforéza - speciace - rozklady vzorků - statistika, hodnocení výsledků),  190 stran, ISBN 80-86380-00-9

Anorganická analýza v životním prostředí, 2007

Zajištění kvality analytických výsledků, 2002 (systém jakosti, validace analytických metod, mezilaboratorní zkoušky, chemometrie a její  aplikace v laboratoři, metrologie, referenční materiály), 300 stran, ISNB 80-86380-11-4

Zajištění kvality analytických výsledků, 2003 (autorizace laboratoří, postup statistické analýzy vícerozměrných dat, vícerozměrná analýza rozptylu, robustní metody, odhady nejistot v mikrobiologických laboratořích…), 200 stran, ISBN 80-86380-14-9

Zajištění kvality analytických výsledků, 2005, 160 stran, ISBN 80-86380-26-2

Zajištění kvality analytických výsledků, 2006, 245 stran, ISBN: 80-86380-32-7

Zajištění kvality analytických výsledků, 2007, 266 stran, ISBN: 978-80-86380-37-7

Zajištění kvality analytických výsledků, 2008, 179 stran, ISBN 978-80-86380-42-1

Zajištění kvality analytických výsledku, 2009,vydáno na CD, ISBN 978- 80-86380-49-0

Mikroelementy 2000, 2000, 180 stran, ISBN 80-86380-04-1 (Metodika stanovení a význam stopových prvků v biologickém materiálu)

Mikroelementy 2001, 2001, 200 stran, ISBN 80-86380-08-4

Mikrolementy 2002, 2002, 170 stran, ISBN 80-86380-13-0

Mikroelementy 2004, 2004, 175 stran, ISBN 80-86380-24-6

Mikroelementy 2005, 2005, 147 stran, ISBN 80-86380-31-9

Mikroelementy 2006, 2006, 173 stran, ISBN 80-86380-35-1

Mikroelementy 2007, 2007

Mikroelementy 2008, 2008

Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek v chemické analýze, 2003 (úloha ČMI, SMU a dalších organizací v oboru referenčních materiálů a mezilaboratorního porovnávání zkoušek, užití referenčních materiálů, referenční materiály v různých oborech, mezilaboratorní porovnávání zkoušek),156 stran, ISBN 80-86380-19-X

Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek II, 2005, 179 stran, ISBN 80-86380-30-0

Referenční materiály a mezilaboratorní porovnávání zkoušek III,2008, 141 stran, ISBN 978-80-86380-46-9

Hutní analytika 99, 1999, 250 stran, ISBN - 80-902432-7-4 (Úkoly, postavení a systémy řízení hutních laboratoří - analýza hutních materiálů (OES, ICP, AAS, XRF, spalovací metody) - příprava vzorků - radioaktivita - zajištění kvality, hodnocení výsledků - životní a pracovní prostředí)

Hutní analytika 2000, 2000, 140 stran, ISBN - 80-86380-01-7

Hutní analytika 2001, 2001, 200 stran, ISBN 80-86380-06-8

Hutní analytika 2002, 2002, 150 stran, ISBN 80-86380-10-6

Hutní analytika 2003, 2003, 230 stran, ISBN 80-86380-15-7

Hutní analytika 2004, 2004,180 stran,  ISBN 80-86380-23-8

Hutní analytika 2005, 2005, 125 stran, ISBN 80-86380-27-0

Hutní analytika 2006, 2006, 115 stran,  ISBN 80-86380-34-3

Hutní analytika 2007, 2007, 175 stran, ISBN 978-80-86380-38-4

Hutní analytika 2008, 2008, ISBN 978-80-86380-43-8

Hutní analytika 2009, 2009,.ISBN 978-80-86380-50-6

Aktuální problematika hygienických laboratoří, 2005 (legislativa, akreditace, autorizace; příspěvky národních referenčních center a laboratoří SZÚ; životní a pracovní prostředí – chemie,mikrobiologie a hydrobiologie, fyzikální faktory), 168 stan, ISBN 80-86380-28-9

 

Nahoru