On-line monitory kovů a nekovů

Bezobsluhové monitorovací zařízení  E­ca­Mo­n je určené na nepretržité sledovaní stopových i vyšších koncentrácí těžkých kovů (As, Ag, Bi, Cd, Cu, Cr, Fe, Hg, Mn, Pb, Sb, Se, Sn, Tl, Zn) a některých nekovů (Cl-, Br-, I-, S2-, NH3, PO43-, kyseliny, zásady), ve vodách, jako jsou pitné, technologické, povrchové, spodní a odpadové vody.

ECA MON TE 10 je ekonomický, jednokanálový přístroj.

 EcaMonTE10.JPG

Více podrobností naleznete v tomto prospektu prospektu (335,68 KB).

 

ECA MON SAFIA je vyráběn i ve vícekanalových verzích a umožňuje současné monitorování několika analytů.

Ecamonsafia.JPG

Prospekt ke stáhnutí zde zde (113,40 KB) .

Nahoru