Nástroje pro odběr vzorků


Nabízíme odběrové sondy a pomůcky.

Nabízíme odběrové sondy a pomůcky pro odběry plynů, pomůcky pro odběr kapalin, sypkých hmot, tuhých a pastovitých látek, děliče vzorků a jiná zařízení a odběrové sestavy.

Naše vzorkovače najdou uplatnění nejen v oblasti vzorkování životního prostředí, ale i v různých odvětvích průmyslu a jiných oborech činnosti.

Máte-li specifický problém, můžeme vzorkovací sondy upravit dle Vašich požadavků, proto před zvolením typu vzorkovače pro daný účel doporučujeme telefonickou konzultaci.

Katalog odběrových sond ke stažení zde:

Katalog_2024_2.pdf Katalog odběrových sond_2024.pdf

 

Obr__zek18.jpg              Obr__zek1.jpg               Obr__zek29.jpg         Obr__zek8.jpg









    


 



Nahoru