Literatura jiných vydavatelů

Naše firma prodává i knihy jiných vydavatelů.

M. Meloun, J. Militký: Kompendium statistického zpracování dat
Publikace, jež je zaměřena na statistickou analýzu experimentálních dat. V každé kapitole je uveden postup analýzy dat, vzorový příklad s komentovaným výstupem z počítače a vzorem protokolu. Vzorový software a data k úlohám jsou na doprovodném kompaktním disku, a to ve formátu Excel, ASCII atd., 970 stran, ISBN 80-200-1396-2, Academia 2006

K. Štulík a kolektiv: Analytické separační metody (jednostupňové a mnohastupňové separační metody, chromatografické a elektroforetické metody v plošném uspořádání, kolonová chromatografie, kapilární elektromigrační metody, hmotnostní spektrometrie a její spojení s kolonovými separacemi, chirální separace), 265 stran, ISBN 80-246-0852-9

E. Krakovská, H. M. Kuss: Rozklady v analytickej chémii (Úvod do problematiky rozkladou, materiály, pomůcky a zařízení používané při rozkladech, teorie rozkladů podporovaných mikrovlnným zářením  zářením,  rozklad anorganických, organických a biologických vzorků, aplikace vybraných metod rozkladů a materiálů, …), 226 stran, ISBN 80-88922-48-8, Vienala Košice 2002

J. Fikr: Názvosloví organické chemie 240 stran, ISBN 80-7346-088-4, 3. vydání ,Olomouc 2002

P. Klouda: Moderní analytické metody, včetně cvičení
(Učební text pro odborné školy chemického zaměření - separační, optické, elektrochemické, radiochemické a termické metody, navazující cvičení), 132str., ISBN 80-86369-07-2, Ostrava 2003

P. Klouda: Fyzikální chemie – 2.vydání (Učebnice fyzikální chemie - skupenské stavy, termodynamika, chemické a fázové rovnováhy, chemická kinetika, elektrochemie, látka a pole), 140 stran, ISBN 80-86369-06-4, Ostrava 2002

P. Klouda: Základy biochemie (Nejnovější poznatky, základy chemické techniky s řadou příkladů a cvičení), 144 stran, ISBN 80-86369-11-0, 2.přepracované vydání, Ostrava 2005

J.Blattná ,A.Horna : VITAMINS 2003, Tematikou vitamins 2003 jsou přírodní antioxidanty a volné radikály.ISBN 80-7194-549-8, 260 stran

J.Blattná, A.Horna, T.Zima : VITAMINS 2004, Tematikou vitamins 2004 je Targeted nutritional therapy, ISBN 80-7194-644-3, 248 stran

 J.Blattná, A.Horna, T.Zima : VITAMINS 2005, Tematikou vitamins 2005 je Targeted nutritional therapy, ISBN 80-7194-748-2, 212 stran

 J.Blattná, A.Horna, T.Zima : VITAMINS 2006, Tematikou vitamins 2006 je Health Ingredients Metabolism Analysis , ISBN 80-7194-855-1, 251 stran

 J.Blattná, A.Horna, T.Zima, M.Macka : VITAMINS 2007, Tematikou vitamins 2007 je Nutrition and Diagnostics, ISBN 978-80-7194-937-4, 259 stran

 J.Blattná, A.Horna, T.Zima, M.Macka,A. Zobel : VITAMINS 2008, Tematikou vitamins 2008 je Nutrition and Diagnostics, ISBN 978-80-7318-708-8, 173 stran

 Jana Kubová a kolektiv:Špeciacia, špeciačna analýza a frakcionácia chemických prvkov v životnom prostředí, ISBN 978-80-223-2540-0, 224 stran

Nahoru