Gelová elektroforéza

Delfin_1.jpg

Sestava obsahuje vyvíjecí komoru, zdroj proudu, náčiní a pomůcky pro přípravu materiálu, může být doplněna o sušárnu, inkubátor, zdroj a denzitometr. 

Přístroj Delfin je klasickým zařízením využívajícím principy horizontální elektroforézy pro detekci DNA nebo RNA v agarozovém gelu. Přístroj je určen k rychlé a zároveň levné analýze  molekulárních látek.

Sestava obsahuje vyvíjecí komoru, zdroj proudu, náčiní a pomůcky pro přípravu materiálu, může být doplněna o sušárnu, inkubátor a denzitometr.

Komora má objem 450 ml, je přizpůsobená pro práci s agarozovým gelem, elektrody jsou platinové. Univerzální otáčecí hřebínky mají  čtyři řady zubů.

Zdroj s regulovaným napětím (0-250 V) a proudem (0 - 99 mA) může sloužit k vyvýjení ve dvou komorách současně.

Denzitometr pro analýzu elektroforeogramů umožňuje: automatické vyznačení frakcí, výpočet složení absolutně nebo procenticky, signalizaci překročení hraničních hodnot, zobrazení do grafu i tabulek.

 Více informací neleznete v ZDE ZDE .

 

 

 

Nahoru