Žlutý katalog

Náš žlutý katalog obsahuje RM a CRM pro stanovení organických látek v životním prostředí.

Katalog má pouze informační funkci. Pro bližší inforamce a dostupnost konkrétního RM nás prosím kontaktujte.

Tento katalog je rozdělen do osmi kapitol:

  1. Čisté látky, směsi Čisté látky, směsi (2,17 MB)
  2. Aromatické uhlovodíky Aromatické uhlovodíky (1,75 MB)
  3. Chlorované uhlovodíky Chlorované uhlovodíky (799,30 KB)
  4. Polyaromatické a chlorované uhlovodíky Polyaromatické a chlorované uhlovodíky (1,04 MB
  5. Toxiny Toxiny (240,42 KB
  6. Speciace Speciace (260,54 KB
  7. Různé Různé (1,14 MB
  8. Rozpouštědla Rozpouštědla (333,11 KB
     

Nahoru