Ultrazvukové nebulizéry pro ICP

Ultrazvukové nebulizéry (zmlžovače) představují účinnou techniku pro transport vzorku do hořáku ICP spektrometru.

Nebulizér NOVA-1, vhodný pro připojení k různým typům ICP spektrometrů, zlepšuje až o řád meze sanovitelnosti a vyznačuje se nízkou spotřebou vzorku, stabilním a bezporuchovým chodem.

Více informací naleznete v tomto prospektu Nebulizer.pdf Nebulizer.pdf (74,66 KB).

Další zajímavé informace naleznete v přednášce K. Jankowski, A. Ramsza, E. Reszke: Development of NOVA-1 ultrasonic nebulizer for wet presentation to plazma based spectroscopic technics .pdf .pdf (467,42 KB). 

Nahoru