Kurzy, konference 2022

 

Odběry vzorků, kurz, 12. - 15. 9. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,   prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

Analýza organických látek, kurz, 10. - 12. 10. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita)

Jakost v analytické chemii (Jakość w chemii analytycznej), VIII. celopolská konference s mezinárodní účastí, 23. - 25. 11. 2022, Warszawa-Mory

(Odborný garant prof. Bulska – Uniwersytet Warszawski, dr. Bieńkowski – Wydawnictwo Malamut)

 


 
 Nahoru