Kurzy, konference 2020

 

Konání mezinárodní konference se přesouvá na duben 2021, Ustroň, Polsko

(Odborný garant: Dr. Stankiewicz - IMŽ Gliwice, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves,Ing. Helán - 2THETA ASE, s.r.o., Český Těšín)

Odběry vzorků 2020

- kurz, 7. - 10. 9. 2020, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant: prof. Praus - VŠB -TU Ostrava, prof. Koplík - VŠCHT Praha, prof. Ševčík - Karlova univerzita, RNDr. Bohumil Kotlík - SZÚ Praha)

ODBERY_20_Cirkular_Program_aktual_2_THETA.pdf ODBĚRY_20_Cirkulař_Aktuální program_2 THETA.pdf (190,83 KB)

ODBERY_20_CZ_PRIHLASKA.doc ODBĚRY 20_CZ_Přikláška.doc (47,50 KB)

ODBERY_20_FIRMY.doc ODBĚRY 20_Přihláška - FIRMY.doc (44,00 KB)

Analýza anorganických látek 2020

- kurz, 5. - 7. 10. 2020, Lednice, jižní Morava 

(Odborný garant: prof. Kanický - Masarykova univerzita v Brně, doc. Tomášek - VŠB - TU Ostrava, doc. Dočekal - Ústav analytické chemie AVČR Brno)

Příprava a užití referenčních materiálů a mezilaboratorního porovnávání IX.

- mezinárodní konference, 23. - 25. 11. 2020, Moravskoslezský kraj

(Odborný garant: prof. Meloun - Univerzita Pardubice, doc. Milde - Univerzita Palackého Olomouc, prof. Kučera - Ústav jaderné fyziky AVČR Řež)

 

 

 

 


 
 Nahoru