Akce pro rok 2019

 

Odběry vzorků, kurz, 3. - 6. 6. 2019, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant: prof. Praus - VŠB TU Ostrava, prof. Koplík - VŠCHT Praha, prof. Ševčík - Karlova univerzita, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. - SZU Praha)

ODBERY_19_FIRMY.doc ODBĚRY19 - Přihláška FIRMY.doc (43,50 KB)

ODBERY_19_CZ_PRIHLASKA.doc ODBĚRY19 - CZ Přihláška.doc (46,00 KB)

ODBERY_19_Cirkular_Program_2_THETA.pdf ODBĚRY19 - Cirkulář - Program 2 THETA.pdf (471,78 KB)

Analýza organických látek, kurz, 7. - 10. 10. 2019, jižní Morava

Jakost v analytické chemii (Jakość w chemii analytycznej), VIII. celopolská konference s mezinárodní účastí, 20. - 22. 11. 2019, Warszawa-Mory

 

 


 
 Nahoru