Kurzy, konference 2022

 

Odběry vzorků, kurz, 12. - 15. 9. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,   prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

ODBERY_22_Cirkular_2_THETA.pdf ODBĚRY_22_Cirkulář_2_THETA.pdf 

ODBERY_22_CZ_PRIHLASKA.doc ODBĚRY_22_CZ_Přihláška.doc 

ODBERY_22_FIRMY.doc ODBĚRY_22_FIRMY.doc 


Analýza organických látek, kurz, 10. - 12. 10. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita)


Jakost v analytické chemii (Jakość w chemii analytycznej), VIII. celopolská konference s mezinárodní účastí, 23. - 25. 11. 2022, Warszawa-Mory

(Odborný garant prof. Bulska – Uniwersytet Warszawski, dr. Bieńkowski – Wydawnictwo Malamut)

CHPL22_1.cirkular.pdf CHPL22_1.Cirkulář.pdf 
CHPL22_Prihlaska.doc CHPL22_Přihláška.doc 

JwChA_ulotka_2xDL_ceny_DRUK.pdf JwChA_ulotka_2xDL_ceny_DRUK.pdf 


 


 
 Nahoru