Kurzy, konference 2021

 

Konání mezinárodní konference Hutní analytika se přesouvá na duben 2022 Ustroň, Polsko

(Odborný garant: Dr. Stankiewicz - IMŽ Gliwice, RNDr. Kovaľ - Villa Labeco s.r.o., Spišská Nová Ves, Ing. Helán - 2THETA ASE, s.r.o., Český Těšín)

Odběry vzorků, kurz, 20.9. - 23. 9. 2021, Lednice, jižní Morava 

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha, prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Bohumil Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

ODBERY_21_Cirkular_2_THETA.pdf ODBĚRY 21 Cirkulář 2 THETA.pdf 
ODBERY_21_CZ_PRIHLASKA.doc ODBĚRY 21 CZ PŘIHLÁŠKA.doc 

Analýza anorganických látek, kurz, 4. - 6. 10. 2021, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant: prof. Kanický - Masarykova univerzita v Brně, doc. Tomášek – VŠB -TU Ostrava, doc. Dočekal - Ústav analytické chemie AVČR Brno)

K_21_Cirkular_Program_2_THETA.pdf K - 21 - Cirkulář - Program 2 THETA.pdf 
K_21_CZ_PRIHLASKA.doc K - 21 CZ - PŘIHLÁŠKA.doc 

K_21_FIRMY_prihlaska.doc K_21_FIRMY_PŘIHLÁŠKA.doc 

Příprava a užití referenčních materiálů a mezilaboratorního porovnávání, IX.  celopolská konference s mezinárodní účastí, 24. – 26. 11. 2021,Warszawa-Mory

(Odborný garant: prof. Meloun - Univerzita Pardubice, doc. Milde - Univerzita Palackého Olomouc, prof. Kučera - Ústav jaderné fyziky AVČR Řež)

 

 

 

 


 
 Nahoru