Hydrolizační blok

HB0162.JPG

Hydrolyzační blok HB016 je určen především pro hydrolýzu vzorků bílkovin a přípravu vzorků pro metodu CHSK při stanovené teplotě.

Další informace naleznete zde:HB016.pdf HB016.pdf

Nahoru