E-SHOP-Knihy

Uvádíme internetový obchod na knihy, nejen odborné, ale i pro vodáky a námořníky.

                                                   www.2theta-knihy.cz

    Chemical_Elements_Compendium.png Reaktivn___kysl__kov___radik__ly.jpg Vzorkov__n___III.png ____t_se_m____e.jpg Dovolen___na_jacht__.jpg

Kompletní nabídku odborné literatury najdete zde: www.2theta.cz/literatura    

 

 

Kurzy, konference 2022

Odběry vzorků, kurz, 12. - 15. 9. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Praus – VŠB TU Ostrava, prof. Koplík – VŠCHT Praha,   prof. Ševčík – Karlova univerzita, RNDr. Kotlík, Ph.D. – SZÚ Praha)

Analýza organických látek, kurz, 10. - 12. 10. 2022, Lednice, jižní Morava

(Odborný garant prof. Čáslavský – Ústav výzkumu globální změny AV ČR Brno, prof. Ševčík – Karlova univerzita)

Jakost v analytické chemii (Jakość w chemii analytycznej), VIII. celopolská konference s mezinárodní účastí, 23. - 25. 11. 2022, Warszawa-Mory

(Odborný garant prof. Bulska – Uniwersytet Warszawski, dr. Bieńkowski – Wydawnictwo Malamut)

 


 

Naše vlajkové lodě

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza

EA303A.jpg

Izotachoforéza, kapilární elektroforéza pro analýzu ionogenních látek ve vodách, zemědělství, potravinách, klinických materiálech ...

 

Mikrovlnné mineralizátory a reaktory

ERTEC1_1_1.jpg

s fokusovým polem pro rychlou přípravu nejrůznějších materiálů k analýze.

 

Analyzátory stopových prvků

ECAFLOW_1_1.JPG

od 0,1 μg/l. Těžké kovy, speciace, anionty i některé organické látky.

 

Novinky

Přenosný analyzátor stopových prvků

       Analyz__tor.png

Přenosný coulometrický analyzátor je určen pro stanovení vitamínu C, jodu a dalších látek v nápojích a potravinách. Stanovení těžkých kovů  a aniontů ve vodách. Stanovení kyselin a zásad, rozpuštěného kyslíku, stanovení hydrazinu v sekundárním okruhu jaderné elektrárny.